Sistem Kayıpları

 Anasayfa / Sistem Kayıpları

Su soğutma kulelerinde çeşitli sebeplerden basınç kaybı gözlemlenir. Bunların sebepleri ve oranları pratik olarak verilmiştir.

A – Kule giriş – çıkışı arasındaki yükseklik farkından kaynaklanan basınç kaybı, (max  3-4 mss)

B – kule su dağıtım tesisatı ve fıskiyelerden kaynaklanan basınç kaybı,     (1–5 mss)

C – Plakalı ya da borulu tip eşanjörlerden ( ısı transfer yüzeylerinden ) kaynaklanan kayıp, (1-10 mss)

D – Kulenin, devir daim pompasından yukarıda olduğu durumlarda aradaki dikey mesafeden kaynaklanan kayıp, 

1 mss basınç kaybı 1 metrelik düşey farka karşılık gelir.     

10,43 mss = 1 bar lık bir basınç kaybını ifade eder. 

Tesisatçılar arasında  10 mss = 1 bar olarak kullanılır.